Vaka Sunumu – 4. Tarak Kemiği Kısalığı

Vaka Sunumu – 4. Tarak Kemiği Kısalığı

Doğuştan kısa parmak tarak kemiklerinin üçüncüsü veya dördüncüsünün veya her ikisinin birden doğuştan kısa kalması ve gelişememesi sonucu oluşan parmaklara ait kozmetik bir sorundur. Bu durum özellikle ergenlik döneminde kendini belli etmektedir. Bu tarak kemikleri çok kısa kaldığı için diğer kemiklere göre küçük parmaklar, yani 3. ve 4. parmaklar çok gelişmemiş ve çok estetik olmayan bir görünümde ortaya çıkarlar. Bu problem aslında doğuştan bir problemdir. Çünkü bu iki parmak doğuştan gelişemez. Kemik gelişmesi kendini tamamladığı zaman yani ergenlik çağlarında kendini belli eder. Dolayısıyla ufak yaşlarda kendini belli eden bir problem değildir. Tarak kemiği kısalığı; external fixator denilen bir cihazın kemiğin kesilerek takılmasını ifade eden tedrici uzatma yöntemi ile ya da kemiğin kesilip, hastanın kalçasından belli bir uzunlukta kemik alınması ve araya konulması yöntemini ifade eden akult düzeltme yöntemi kullanılarak başarılı bir şekilde düzeltilebilmektedir.

Vaka Sunumu - 4. Tarak Kemiği KısalığıDoğuştan 4. tarak kemiği kısalığı. 40 yaşında kadın hasta. Ameliyat öncesi ve ameliyattan 4 sene sonrasındaki  fotoğrafı.