Stres Kırığı

Stres Kırığı

Stres Kırığı

Stres Kırığı

Stres kırığı (yorgunluk kırığı) tekrarlayan mikrotravmalar sonrasında kemikteki yapım ve yıkım dengesinin bozulmasına bağlı görülen kırıklar olarak tanımlanabilir. Bu tip kırıklar sıklıkla aşırı kullanmaya bağlı oluşurlar. Yük taşıyan kemiklerde daha sık görülürler ve ayak tarak kemikleri ile kaval kemiği stres kırığının en sık görüldüğü bölgelerdir.

Sportif aktivitede ani artış, yanlış antrenman tekniği, uygunsuz antrenman zemini, uygunsuz ayakkabı seçimi, çukur taban gibi basma kusurları ve osteoporoz stres kırığı gelişimine zemin hazırlayan başlıca faktörlerdir.

En sık şikayet ağrıdır ve aktivite sonrasında veya esnasında başlayan ağrı, istirahat ile rahatlar. Ek olarak ağrılı bölgede şişlik izlenebilir.

Tanıda fizik muayene sonrasında çekilecek röntgenler yol gösterici olabilir ancak kısa süreli şikayeti olan hastalarda röntgen sonuçları normal çıkabilir. Bundan dolayı şüphe duyulması haline manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi ileri görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulabilir.

Tedavide ilk basamak aktivite kısıtlamasıdır. Şikayetlerin şiddetine bağlı olarak etkilenen ekstremitenin bir süre ile yükten kurtarılması veya yürüme botu ile takibi önerilebilir. Basma kusuru olan hastalarda ise kişiye özel tabanlık kullanımı ile şikayetler kontrol altına alınabilir. Şikayetlerin cerrahi dışı yöntemler ile kontrol altına alınamaması durumunda ise cerrahi kararı verilebilir.