Olgu Sunumu: Nöropatiye Bağlı Ayak Deformitesi

Olgu Sunumu: Nöropatiye Bağlı Ayak Deformitesi

Nöropatiye bağlı ayakta deformite nedeniyle opere edildi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 9. ay kontrolü

çoklu noropati