KVKK

PROF. DR. TAHİR ÖĞÜT
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Prof. Dr. Tahir Öğüt olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince; kişisel verilerin işlenme amaçları, kişisel verilerin aktarımı ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve saklama süresi, kişisel veri sahibinin hakları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.