Halluks Valgus ( Baş parmak çıkıntısı ) Kimlerde oluşur ?

Halluks Valgus ( Baş parmak çıkıntısı ) Kimlerde oluşur ?

Halluks Valgus ( Baş parmak çıkıntısı ) ayakkabı giymeyen toplumlarda bu deformiteye çok daha az rastlanmaktadır. Moda ayakkabı giyenlerde ise sıklıkla rastlanmaktadır. Ucu sivri, yüksek topuklu ayakkabılar, kovboy çizmeleri başlıca sorumlu tutulanlardır.

halluks valgus nedir

Kadınlarda daha sık görülmesi, topuklu ayakkabıları sıklıkla tercih etmelerine bağlandığı gibi, bağlarındaki yapısal gevşekliğe de bağlanmaktadır. Ayrıca, birçok hastalıkta olduğu gibi, halluks valgus rahatsızlığında da genetik yatkınlık söz konusudur. Ailesinde Halluks Valgus olanlarda bu durumun görülme olasılığı, olmayanlara göre daha yüksektir.

Halluks valgus, gelişmiş cerrahi yöntemlerle başarılı şekilde tedavi edilebilen bir hastalıktır.