Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus

Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus

Olgu: 68 yaşında kadın hasta

Şikâyet: Sağda daha fazla olmak üzere her iki ayakta giderek artan içe basma ve ağrı

Tanı: Erişkin Edinilmiş Düz Tabanlık ve Halluks Valgus

Tedavi: Erişkin Edinilmiş Düz Tabanlık için Üçlü artrodez ve Halluks Valgus deformitesi için 1. Metatars distal osteotomisi ve 1. Parmak osteotomileri

Sonuç: Hastamız artık ağrısız basıp, yürüyebilmekte.

Ameliyat Öncesi:

Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus
Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus

Ameliyat Sonrası:

Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus  Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus
 Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus Erişkin Düz Tabanlık ve Halluks Valgus