Düztabanlık Tanı ve Tedavi Süreci

Düztabanlık Tanı ve Tedavi Süreci

düz taban tanı ve tedavi

Düztabanlık Tanı ve Tedavi Süreci

İlerleyici Düztabanlık veya Erişkin Tipi Düztabanlık Nedir?

Düztabanlıkta ayağın iç tarafında yer alan uzun kavis kaybolur ve topuk zaman içerisinde dışa doğru kayar. Bu durum çocukluk çağından itibaren görülebileceği gibi erişkin yaşta da ortaya çıkabilir. Erişkin Edinilmiş Düztabanlık denilen bu rahatsızlık en sık tibialis posterior tendonunun yetmezliğine bağlı olarak görülür.

Tibialis posterior tendonu normalde ayak iç kavsini bir çadırın direği gibi tutar ve yürüme esnasında ayak iç kavsine bir destek sağlar. Bu tendonun ilerleyen yaş, aşırı kullanım, fazla kilo, romatolojik hastalıklar, steroid enjeksiyonu gibi nedenlerle aşınması ile tendon işlev göremez hale gelir ve ayak kavsi zaman içerisinde çökmeye başlar.

Erişkin Edinilmiş Düztabanlık Belirtileri Nelerdir?

İlk bulgusu ayak bileği iç yanında ve tendonun ayak kavsinin tepe noktasına yapışma yerinde ortaya çıkan ağrıdır. Bu ağrı ayaktaki deformitenin ilerlemesi ve toğuğun dışa doğru kayması ile zaman içerisinde ayak bileğinin dış tarafında hissedilmeye başlanır. Bunun dışında hastalar ayak kavsinde kaybolma ve sonradan gelişmiş düztabanlıktan şikayet edebilirler. Tendondaki hasar ilerledikçe parmak ucuna kalkmak ağrılı olur veya hastalar etkilenen ayakları ile parmak ucuna kalkamazlar.

Düztabanlık Tanı ve Tedavi Süreci

Erişkin Edinilmiş Düztabanlık Tanısı Nasıl Koyulur?

Tanıda hikaye ve fizik muayene çoğu zaman yeterlidir. Bunun yanında doktorunuz gerekli gördüğü durumlarda ayakta basarak çekilmiş röntgenler ve ayak manyetik rezonans incelemeleri ile daha detaylı bir değerlendirme yapma ihtiyacı duyabilir.

Erişkin Edinilmiş Düztabanlık Tedavisinde Ne Yapılır?

Erişkin edinilmiş düztabanlık ilerleyici bir durumdur. Bu nedenle tedavi edilmemesi veya tedavinin gecikmesi durumunda ayaktaki şekil bozukluğu artar ve başlangıçta esnek olan deformite rijid bir hal alır. Bu nedenle tanı konduktan sonra hastalarda deformitenin derecesi ve hastanın şikayetleri ışığında bir tedavi başlanması önerilir.

Erken evrelerde tanı almış hastalarda kilo kontrolü, kişiye özel tabanlık kullanımı ve fizik tedavi uygulamaları ile tendon hasarı kontrol altına alınabilir. Buna rağmen şikayetlerinde rahatlama olmayan veya ileri evrede tanı almış hastalarda ise çeşitli cerrahi uygulamalar ile deformite kontrol altına alınmaya çalışılır. Bu müdahaleler tek başlarına yapılabileceği gibi kombine olarak da uygulanabilir. Sizin için uygun cerrahi müdahaleye fizik muayene ve ayakta basarak çekilmiş röntgenleriniz ışığında karar verilir.

duztabanlik belirtisi