Doğuştan Kısa Parmak Nasıl Tedavi Edilir?

Doğuştan Kısa Parmak Nasıl Tedavi Edilir?

Doğuştan Kısa Parmak Nasıl Tedavi Edilir?Günümüzde doğuştan kısa parmağın en ideal tedavisi bir eksternal fiksatör denilen bir cihaz takılmasıdır. Bu cihaz kemiğe takılır ve kemik kesilir, daha sonra hasta bunu kendisine gösterilen şekilde her gün 1 mm kadar çevirip uzatır. Buna tedrici uzatma denir. Hasta, ortalama 1,5 ay kadar bu eksternal fiksatör cihazını ayağında taşır ve daha sonra çıkartır. Sonunda kemik ulaşması gereken boya tedrici olarak ulaşmış olur. Cihazı taşımak çok kolay olmayabildiğinden, bunu tercih etmeyen hastalarda diğer yöntem ise akut düzeltmedir. Akut düzeltme, kemiğin kesilip, hastanın kalçasından belli uzunlukta bir kemik alınıp araya konmasıyla yapılmaktadır. Bu dışarıdan bir cihaz taşımadan yapılan bir yöntemdir. Fakat komplikasyon oranı diğer yönteme göre daha fazla olan bir yöntemdir.