Diyabetik / Charcot Ayağı

Diyabetik Ayak

Özellikle 10 yıl ve daha fazla zamandır diyabet hastalığı olanlar ciddi ayak problemlerine adaydırlar. Sadece kapanmayan yaralar değil, hiç yara olmaksızın ayak kemiklerinin kendi kendilerine kırılmaları veya çıkmaları şeklinde de görülebilirler. Başlarda ayakta şişlik ve ısı artışı şeklinde başlayan hastalık maalesef genellikle enfeksiyon olarak algılanarak yanlış tedavilerle vakit kaybedilir.

Charcot Ayağı

diyabet

Charcot ayağı, diyabetik periferik nöropatinin, ayakta enfeksiyon ve deformitelere neden olabilen ciddi bir komplikasyonudur. Hastalık patogenezinde, bu bölgeye gelen travmaların, ayaktaki his kaybı nedeniyle önemli rol oynadığı bilinmektedir. Akut dönemde şişlik, kızarıklık ve ısı artışı ön planda olup, yumuşak doku enflamasyonu yapan nedenlerle ayırıcı tanı yapmak güçtür. Geç dönemlerde ciltte ülserler, kemiksel çıkıntılar ve ayağın anatomik yapısını ve işlevini bozan eklem instabiliteleri gözlenir. Erken tanı, tedavi başarısını artırmaktadır. Amaç, hastalığın seyri boyunca meydana gelecek yumuşak doku hasarı ve kemik deformitelerine engel olmak ve tedavi sonunda, yere düzgün basan, stabil bir ayak elde etmektir. Konservatif tedavi yöntemleri ile çoğu zaman yüz güldürücü sonuçlar elde edilir. Hastalığın değişik evrelerinde, istirahat, seri alçı ve ortez uygulamaları yapılır. Takiplerde özel yapım ayakkabılar kullanılabilir. Konservatif tedavinin başarısız olduğu durumlarda cerrahi yöntemler kullanılır. Ülser ve infeksiyonun eşlik ettiği olgularda debridman, anormal kemik çıkıntıların bulunduğu ayaklarda bu çıkıntıların (ekzostoz) çıkarılması, deformitenin ileri düzeyde olduğu olgularda ise düzeltme ve artrodez seçenekleri vardır. Hastalığın doğal seyri yavaş ilerlemektir. Tedavide hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, iyileşmenin yavaş olacağı, genel seyrin değişmeyebileceği konularında hastanın bilgilendirilmesi ve tedaviye uyumu son derece önemlidir.

Bir Yorum Yorumları Gizle

İyi günler .Diyabetin neden olduğu ayak çatlakları için hangi branşa muayene olmak gerekir.

Yorum Ekle

blank
blank