Артроскопия на глезена

Какво е артроскопия на глезена?

Артроскопията на глезена означава изследване и изследване на глезена с дълги телескопични камери, наречени артроскопи. Артроскопията се извършва при обща или регионална анестезия, при стерилни условия в операционната зала. При регионална анестезия двата крака набъбват с игла, направена от долната част на гърба, а преди операцията пациентът се евтаназира. При артроскопия се правят два разреза с дължина 1 см пред глезена и хирургични процедури се извършват с помощта на камери и хирургически инструменти, поставени в ставата през тези два входни отвора.

Предимствата на артроскопията на глезена могат да се обобщят по следния начин: поради факта, че това е хирургична процедура, направена от малки дупки, времето за възстановяване на пациента е по-кратко от откритите методи. Тъй като ставата не е прерязана и отворена, рискът от развитие на инфекция е по-малък. Поради факта, че това е хирургична процедура, направена през малки дупки, пациентът чувства по-малко болка след операцията. Това е метод, който ускорява връщането към спорта, особено сред спортистите.

Add Your Comment