Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Hangi Yöntemler Kullanılmaktadır?

Ayak ve ayak bileği cerrahisinde kullanılan yöntemler denilince akla başlıca açık ve artroskopik yöntemler gelmektedir. Bunlar çeşitlendirmek mümkündür. Artroskopik yöntem demek eklemi açmadan eklem için yapılan cerrahi yöntem demektir. Açık yöntem ise eklemleri veya kemikleri açarak yapılan yöntemdir. Artroskopik yöntemler minimal invaziv ve genellikle eklem kıkırdağını ilgilendiren problemlerde uygulanan bir cerrahi yöntemdir. Açık yöntemlerde ise genellikle eklemleri veya yumuşak dokuları keserek düzeltmeler ve tespit etmeler yapılır. Bu kemikleri de ilgilendirebilir tendonları da ilgilendirebilir. Tendon transferleri yapılabilir, sinir gevşetmeleri yapılabilir. Kemik kesip tekrar birleştirmeler veya eklem sabitlemeleri yapılabilir. Onun dışında external fixator denen dışarıdan bir tespit materyali ile kemikler tespit edilerek deformasyonlar düzeltilebilir, kemik boyları uzatılabilir ve eklemler sabitlenebilir. Ayrıca biyolojik yöntemler de günümüzde kullanılan yöntemler arasındadır. Bunlar içinde, kalçadan alınan bazı kemik iliği aspirasyonları ve kök hücre uygulamaları  sayılabilir. Kıkırdak problemlerinin tedavisi günümüzde oldukça gelişme göstermiş bir tedavi yöntemidir. Eklem kıkırdaklarının tedavisinde biyolojik yöntemlerle de artroskopik veya açık olarak tedavi yapılabilmektedir.