Ayak Deformiteleri

Ayak Deformiteleri

Ayak deformiteleri günlük pratiğimizde sık karşılaştığımız durumlardandır. Bunlar konjenital yani doğuştan itibaren görülebilecekleri gibi travma, uygunsuz tedavi, tendon yetmezlikleri, nörolojik problemler gibi nedenlere bağlı olarak sonradan da gelişebilir. Altta yatan neden önemli olmakla beraber deformitesi olan hastalarda uygulanacak tedavi sonrasında düz ve stabil basan bir ayak elde etmek amaçlanır. Bunu sağlamak amacıyla kemik ve eklemlerin uygun pozisyona getirilip, tespiti gerekir. Bunun yanında nörolojik problemlere bağlı deformitelerde kemik ameliyatlarına tendon transferi veya transferlerinin eklenmesi gerekir. Bu şekilde deformiteye neden olan kas dengesizliği düzeltilerek, deformitenin tekrarlaması engellenir ve düz, ağrısız basan bir ayak ile hastamızın sağlıklı bir şekilde yürümesi sağlanır. Burada üzerinde durulması gereken bir diğer nokta, deformitenin düzeltilmesi amacıyla yapılacak eklem dondurma ile hastada herhangi bir sakatlığa neden olunmayacağı aksine daha önce de belirtildiği gibi hastanın daha dengeli bir şekilde yürümesinin sağlanacağıdır.