Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu
Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu (Anterior İmpingement Sendromu) Nedir?

Ayak bileği ön yüzünde hissedilen ağrının sık karşılaşılan nedenlerindendir. Tekrarlayan burkulmalar, geçirilmiş ayak bileği çevresi kırıkları veya futbol, basketbol gibi spor aktiviteleri esnasında oluşan tekrarlayan mikrotravmalar ile ilişkili olarak görülür. Bu bölgede oluşan gaga benzeri kemik çıkıntılarının ve/veya kalınlaşmış yumuşak dokunun ayak bileği hareketleri esnasında sıkışması ağrıya neden olur.

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu kimlerde görülür?

Ayak bileği önü sıkışması genellikle ayak bileği burkulmaları, bu bölgede geçirilmiş kırıklar veya ayak bileğini sık sık yukarı bükme (ayak bileği dorsifleksiyonu) ihtiyacı duyan sportif aktivitelerde bulunan kişilerde görülür. Bunun dışında eklem sertliği veya şişliği, kemiksel anormallikler, ayakta düztabanlık ya da çukur taban gibi dizilim bozuklukları, uygunsuz antrenman tekniği gibi nedenler de ayak bileği önünde sıkışmaya neden olabilirler.

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu hangi şikayetlere neden olabilir?

Ayak bileği önünde ağrı ve ayak bileğinin yukarı doğru hareketinde kısıtlılık en belirgin şikayetlerdir. Ağrı özellikle aktivite sonrasında artar. Bunlara ek olarak ayak bileği çevresinde şişlik, eklem hareketleri esnasında takılma hissi ağrıya eşlik edebilir.

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu tanısı nasıl konulur?

Ayak bileği önü sıkışmasında tanı hikaye ve fizik muayene ile konulmakla beraber sıkışmanın daha ayrıntılı değerlendirilmesi ve tedavi planının daha sağlıklı yapılabilmesi için ayakta basarak çekilmiş ayak röntgenleri incelenir. Cerrahi planlanan hastalarda ayrıntılı inceleme amacıyla bilgisayarlı tomografi ile ayak bileğinin değerlendirilmesi tercih edilir.

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Ayak bileği önü sıkışma sendromu tedavisinde ilk olarak cerrahi dışı metotlar kullanılır. Aktivitelerin düzenlenmesi, buz uygulaması, steroid olmayan anti-enflamatuar ilaçlar ile ağrı kontrolü ve fizik tedavi ile şikayetler büyük ölçüde kontrol edilebilir ancak bu tip bir tedavi ile kemiksel çıkıntıların geri döndürülemeyeceği her zaman akılda tutulmalıdır.

Cerrahi dışı tekniklerin başarısız olduğu durumlarda ise cerrahi müdahale ihtiyacı ortaya çıkar. Cerrahi tedavi kararı verilirken;  hastanın asıl şikayeti, mesleği, spor alışkanlıkları, fizik muayene ve tetkik (röntgen ve bilgisayarlı tomografi) bulguları göz önüne alınır ve cerrahi müdahale her hasta için ayrı planlanır.

Cerrahide sıklıkla artroskopik (kapalı) müdahale tercih edilir. Ayak bileğinin her iki yanında yer alan birer küçük kesi üzerinden uygulanan bu girişim ile sıkışmaya neden olan kemik ve yumuşak dokulara müdahale edilir ve sıkışma ortadan kaldırılır.