Aşil Tendon Rüptürü

Aşil Tendon Rüptürü

Aşil tendonu insan vücudunda bulunan en kuvvetli tendon olmakla birlikte, aynı zamanda en sık yaralanan tendonlardandır. Yaralanmalar çoğunlukla tendona anlık taşıyabileceği yükten fazla yüklenilmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle basketbol, futbol ve tenis gibi ani hızlanma gerektiren sportif aktivitelerde ve 40 yaş sonrası halı sahada futbol oynayanlarda aşil tendon rüptürlerine daha sık rastlanmaktadır. Basma kusurları, uygunsuz antrenman tekniği, romatoid artrit gibi sistemik hastalıklar ve çeşitli ilaçların kullanımı da aşil tendon yaralanması riskini arttıran faktörlerdir.

Kopma anında kişi topuğuna arkadan tekme atılmış gibi hisseder ve ses duyar. Aşil tendon rüptürü tedavisinde amaç, tendon kuvveti ve fonksiyon arasındaki dengeyi korumak ve olası komplikasyonların önüne geçmektir. Tedavide fonksiyonel rehabilitasyon ile cerrahi dışı takipler tercih edilebileceği gibi tanısı gecikmiş olgularda, tendon uçları arasında 2 cm’den daha fazla boşluk olması durumunda, genç ve aktif hayat tarzına devam etmek isteyen hastalarda cerrahi tedavi tercih edilmelidir. Uygun cerrahi tedavi ve rehabilitasyon ile, ameliyat öncesi fonksiyonel duruma dönebilmek mümkündür.